3SHOMES - Đội kỹ thuật

3SHOMES - Đội kỹ thuật

von Ba Huy Ngo

  • Kategorie: Business
  • Erscheiningsdatum: 2020-05-22
  • Aktuelle Version: 1.0
  • Rating (Erwachsene): 4+
  • Dateigröße: 21.85 MB
  • Entwickler: Ba Huy Ngo
  • Compatibility: Erforedert iOS 9.0 oder höher

Beschreibung

Kết nối trực tiếp từ sự cố trong tòa nhà 3SHOMES đến đội kỹ thuật. - Tiếp nhận sự cố tức thời - Hỗ trợ khách hàng từ xa - Báo giá chi phí sửa chữa - Lên lịch hẹn với khách hàng - Cập nhật trạng thái sự cố

Screenshots

keyboard_arrow_up